k.ú.: 796948 - Žilina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533149 - Žilina NUTS5 CZ0203533149
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 2569652
zahrada mez, stráň 1 1724
zahrada 299 209318
travní p. mez, stráň 5 20297
travní p. 39 122070
lesní poz les(ne hospodář) 13 4520103
lesní poz 2 2461
vodní pl. nádrž umělá 1 1297
vodní pl. tok přirozený 46 18753
vodní pl. tok umělý 1 187
vodní pl. zamokřená pl. 3 7614
zast. pl. společný dvůr 2 1473
zast. pl. zbořeniště 1 1241
zast. pl. 385 110455
ostat.pl. dobývací prost. 1 233
ostat.pl. jiná plocha 56 22751
ostat.pl. manipulační pl. 22 21397
ostat.pl. neplodná půda 34 30997
ostat.pl. ostat.komunikace 84 100044
ostat.pl. pohřeb. 2 3019
ostat.pl. silnice 14 53350
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 21198
ostat.pl. zeleň 17 17367
Celkem KN 1437 7857001
Par. KMD 1437 7857001
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 131
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 383
LV 426
spoluvlastník 709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
S-SK GS 1:2880 1841 30.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 22.09.2020 17:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička