k.ú.: 796930 - Žichovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557544 - Žichovice NUTS5 CZ0322557544
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 511 1846200
zahrada skleník-pařeniš. 1 179
zahrada 243 204537
ovoc. sad 7 20423
travní p. 271 697760
lesní poz 165 1722278
vodní pl. nádrž přírodní 1 1165
vodní pl. nádrž umělá 2 5580
vodní pl. rybník 2 43181
vodní pl. tok přirozený 17 105952
vodní pl. tok umělý 11 2159
vodní pl. zamokřená pl. 12 7594
zast. pl. společný dvůr 11 1719
zast. pl. zbořeniště 3 744
zast. pl. 331 130872
ostat.pl. dráha 3 52147
ostat.pl. jiná plocha 112 90436
ostat.pl. manipulační pl. 53 65116
ostat.pl. neplodná půda 167 83838
ostat.pl. ostat.komunikace 107 74161
ostat.pl. silnice 17 67809
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 20881
ostat.pl. zeleň 26 13498
Celkem KN 2078 5258229
Par. DKM 1032 1110491
Par. KMD 1046 4147738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 169
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 19
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 4
Celkem BUD 326
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 18
Celkem JED 78
LV 427
spoluvlastník 707

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.05.2012
KMD 1:1000 04.05.2012
THM-V 1:1000 15.03.1968 04.05.2012 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 04.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.09.2020 14:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička