k.ú.: 796913 - Žichlínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581275 - Žichlínek NUTS5 CZ0534581275
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 7193847
zahrada 263 325837
travní p. skleník-pařeniš. 3 8250
travní p. 454 1858324
lesní poz 31 132193
vodní pl. nádrž umělá 3 7223
vodní pl. rybník 2 14006
vodní pl. tok přirozený 101 163824
vodní pl. tok umělý 28 23344
vodní pl. zamokřená pl. 1 6344
zast. pl. společný dvůr 7 732
zast. pl. zbořeniště 8 2381
zast. pl. 425 192486
ostat.pl. dráha 6 106864
ostat.pl. jiná plocha 203 211792
ostat.pl. manipulační pl. 17 81806
ostat.pl. neplodná půda 9 7483
ostat.pl. ostat.komunikace 169 259385
ostat.pl. pohřeb. 1 1055
ostat.pl. silnice 15 99347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9403
ostat.pl. zeleň 15 56743
Celkem KN 2044 10762669
Par. DKM 2044 10762669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 202
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 401
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 504
spoluvlastník 752

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.09.2014
DKM-KPÚ 12.05.2006 1:1000 13.09.2006 *) část II. - zbytek extravilánu
DKM-KPÚ 17.09.1999 1:1000 17.09.1999 *) část I. - společně s k.ú. Lubník a Sázava
S-SK GS 1:2880 1839 13.09.2006
S-SK GS 1:2880 1839 17.09.1999
S-SK GS 1:2880 1839 04.09.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2019 07:43

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.