k.ú.: 796905 - Žihobce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557536 - Žihobce NUTS5 CZ0322557536
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 3298213
zahrada 185 135443
ovoc. sad 3 14589
travní p. 182 2690327
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 134 1652210
vodní pl. nádrž umělá 3 564
vodní pl. rybník 3 48452
vodní pl. tok přirozený 3 3591
vodní pl. tok umělý 10 8821
vodní pl. zamokřená pl. 5 13190
zast. pl. společný dvůr 4 928
zast. pl. zbořeniště 8 1107
zast. pl. 254 101282
ostat.pl. jiná plocha 61 76302
ostat.pl. manipulační pl. 34 48288
ostat.pl. neplodná půda 200 164118
ostat.pl. ostat.komunikace 106 107500
ostat.pl. pohřeb. 1 1457
ostat.pl. silnice 12 89391
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14995
ostat.pl. zeleň 1 43616
Celkem KN 1278 8514426
EN 1 63232
PK 1021 4737010
GP 75 255017
Celkem ZE 1097 5055259
Par. KMD 788 2166096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 138
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 41
Celkem BUD 239
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 288
spoluvlastník 606

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2021
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2026.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 00:42

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.