k.ú.: 796905 - Žihobce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557536 - Žihobce NUTS5 CZ0322557536
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 3298214
zahrada 183 135303
ovoc. sad 3 14728
travní p. 176 2690462
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 126 1650455
vodní pl. nádrž umělá 3 564
vodní pl. rybník 3 48452
vodní pl. tok přirozený 3 3591
vodní pl. tok umělý 10 8821
vodní pl. zamokřená pl. 5 13190
zast. pl. společný dvůr 11 5210
zast. pl. zbořeniště 8 1107
zast. pl. 240 100465
ostat.pl. dobývací prost. 5 21968
ostat.pl. jiná plocha 40 49984
ostat.pl. manipulační pl. 15 48496
ostat.pl. neplodná půda 198 164249
ostat.pl. ostat.komunikace 92 106941
ostat.pl. pohřeb. 1 1457
ostat.pl. silnice 6 87522
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14989
ostat.pl. zeleň 1 43616
Celkem KN 1197 8509826
EN 1 63232
PK 1046 4859359
GP 87 302494
Celkem ZE 1134 5225085
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 136
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 40
Celkem BUD 236
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 286
spoluvlastník 607

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.