k.ú.: 796832 - Židovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573841 - Židovice NUTS5 CZ0522573841
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 2331273
zahrada 70 41933
ovoc. sad 4 11077
travní p. 38 119454
lesní poz 49 509122
vodní pl. nádrž umělá 4 25309
vodní pl. tok přirozený 6 19956
vodní pl. tok umělý 2 1172
zast. pl. společný dvůr 2 231
zast. pl. zbořeniště 3 1691
zast. pl. 93 68704
ostat.pl. jiná plocha 9 2774
ostat.pl. manipulační pl. 19 23804
ostat.pl. neplodná půda 3 1795
ostat.pl. ostat.komunikace 63 130305
ostat.pl. silnice 4 18919
ostat.pl. zeleň 11 18694
Celkem KN 507 3326213
Par. DKM 281 3143380
Par. KMD 226 182833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.used 43
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 86
LV 114
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.07.2017
DKM-KPÚ 1:1000 03.08.2011
S-SK GS 1:2880 1842 11.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 13.08.2022 01:27

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.