k.ú.: 796786 - Židněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536997 - Židněves NUTS5 CZ0207536997
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 676 3913516
zahrada 120 56384
travní p. 49 82297
lesní poz 1 3855
vodní pl. nádrž umělá 4 3290
vodní pl. tok přirozený 52 19686
vodní pl. tok umělý 136 23078
zast. pl. zbořeniště 7 4988
zast. pl. 236 106148
ostat.pl. dráha 4 25337
ostat.pl. jiná plocha 51 17813
ostat.pl. manipulační pl. 63 59480
ostat.pl. neplodná půda 74 27019
ostat.pl. ostat.komunikace 81 64061
ostat.pl. silnice 30 65128
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15508
ostat.pl. zeleň 10 9095
Celkem KN 1597 4496683
Par. KMD 1597 4496683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 54
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 213
LV 306
spoluvlastník 622

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 16.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 25.09.2020 05:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička