k.ú.: 796603 - Žerotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595187 - Žerotice NUTS5 CZ0647595187
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2468 5017658
zahrada 93 55415
ovoc. sad 39 117794
travní p. 14 2977
lesní poz 46 24786
vodní pl. nádrž umělá 7 8179
vodní pl. tok přirozený 301 92233
vodní pl. tok umělý 114 13503
vodní pl. zamokřená pl. 29 18607
zast. pl. zbořeniště 6 2042
zast. pl. 249 83524
ostat.pl. jiná plocha 96 48283
ostat.pl. manipulační pl. 95 52248
ostat.pl. neplodná půda 28 7849
ostat.pl. ostat.komunikace 661 139083
ostat.pl. pohřeb. 1 5112
ostat.pl. silnice 21 46728
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5002
ostat.pl. zeleň 26 3622
Celkem KN 4297 5744645
Par. DKM 2 1028
Par. KMD 4295 5743617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 141
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 13
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 233
LV 456
spoluvlastník 636

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2018
KM-D 1:1000 31.03.2003 02.11.2018
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.03.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.09.2020 17:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička