k.ú.: 796581 - Všeliby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574481 - Studnice NUTS5 CZ0523574481
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 1019430
zahrada 68 77758
travní p. 33 155649
lesní poz 29 260734
vodní pl. nádrž umělá 2 3001
vodní pl. tok přirozený 5 2508
zast. pl. zbořeniště 1 66
zast. pl. 61 31113
ostat.pl. jiná plocha 11 6301
ostat.pl. manipulační pl. 3 14723
ostat.pl. neplodná půda 2 3365
ostat.pl. ostat.komunikace 49 62747
ostat.pl. silnice 4 15616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1068
ostat.pl. zeleň 1 711
Celkem KN 347 1654790
Par. DKM 133 1245315
Par. KMD 214 409475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 42
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 60
LV 81
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.11.2018
KMD 1:1000 17.05.2011
S-SK GS 1:2880 1824 17.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.09.2020 06:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička