k.ú.: 796484 - Hradíšťko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573833 - Žeretice NUTS5 CZ0522573833
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 976518
zahrada 50 26491
travní p. 100 174854
lesní poz 2 86046
vodní pl. tok přirozený 49 24532
zast. pl. zbořeniště 2 1265
zast. pl. 34 21695
ostat.pl. jiná plocha 36 17870
ostat.pl. manipulační pl. 13 9392
ostat.pl. neplodná půda 1 396
ostat.pl. ostat.komunikace 28 23246
ostat.pl. pohřeb. 1 1467
ostat.pl. silnice 2 21215
Celkem KN 507 1384987
Par. KMD 507 1384987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 34
LV 90
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.02.2012
S-SK GS 1:2880 1824 20.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 25.09.2020 06:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička