k.ú.: 796441 - Žeravice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 1882999
chmelnice 71 67721
zahrada 350 238733
ovoc. sad 8 37737
travní p. 109 131531
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz 52 35048
vodní pl. tok přirozený 31 27854
zast. pl. společný dvůr 5 966
zast. pl. zbořeniště 5 739
zast. pl. 339 77550
ostat.pl. dobývací prost. 1 347
ostat.pl. jiná plocha 100 113182
ostat.pl. manipulační pl. 32 31433
ostat.pl. neplodná půda 40 17142
ostat.pl. ostat.komunikace 140 87594
ostat.pl. silnice 21 50220
ostat.pl. skládka 7 14330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 5681
ostat.pl. zeleň 11 3858
Celkem KN 1775 2824700
Par. DKM 1775 2824700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 223
č.p. tech.vyb 3
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 338
LV 506
spoluvlastník 724

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.07.2004 intravilán - převod ZMVM, extravilán - přepracování agrárních operací
ZMVM 1:2000 01.07.1987 20.07.2004
Ost. 1:2500 24.04.1944 01.07.1987 extravilán - agrární operace v S-JTSK, intravilán - grafická transformace
S-SK ŠS 1:2880 1830 24.04.1944


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 17.08.2019 23:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.