k.ú.: 796417 - Žeranovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589233 - Žeranovice NUTS5 CZ0721589233
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 991 4197885
zahrada školka 3 943
zahrada 409 303210
ovoc. sad 3 8568
travní p. 131 163948
lesní poz les s budovou 1 16
lesní poz les(ne hospodář) 1 338
lesní poz 13 252381
vodní pl. tok přirozený 30 28106
vodní pl. tok umělý 47 33391
vodní pl. zamokřená pl. 15 4873
zast. pl. společný dvůr 6 1327
zast. pl. zbořeniště 4 928
zast. pl. 385 125699
ostat.pl. jiná plocha 65 24138
ostat.pl. manipulační pl. 17 21709
ostat.pl. neplodná půda 19 8881
ostat.pl. ostat.komunikace 240 153883
ostat.pl. pohřeb. 5 3369
ostat.pl. silnice 11 30559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 14673
ostat.pl. zeleň 4 651
Celkem KN 2409 5379476
Par. DKM 124 518273
Par. KMD 2285 4861203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 167
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 107
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
Celkem BUD 375
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 567
spoluvlastník 875

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.04.2015 1:1000 13.04.2015 *)
KMD 1:1000 23.04.2008
DKM-KPÚ 07.07.1999 1:1000 14.01.2003 *)
S-SK ŠD 1:2500 1919 23.04.2008
S-SK ŠS 1:2880 1830 23.04.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 15.07.2020 05:12

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.