k.ú.: 796310 - Medonosy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 529575 - Medonosy NUTS5 CZ0206529575
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 387659
zahrada 99 86761
ovoc. sad 1 3918
travní p. 125 463685
lesní poz 88 5239785
vodní pl. tok přirozený 5 15569
vodní pl. zamokřená pl. 8 98590
zast. pl. zbořeniště 8 631
zast. pl. 81 27938
ostat.pl. jiná plocha 58 90248
ostat.pl. manipulační pl. 5 6801
ostat.pl. mez, stráň 4 1196
ostat.pl. neplodná půda 71 60719
ostat.pl. ostat.komunikace 64 67547
ostat.pl. pohřeb. 1 1498
ostat.pl. silnice 4 53016
ostat.pl. zeleň 10 23184
Celkem KN 681 6628745
Par. KMD 681 6628745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 18
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 81
LV 125
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2009
S-SK GS 1:2880 1843 11.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 20:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.