k.ú.: 796301 - Chudolazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 529575 - Medonosy NUTS5 CZ0206529575
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 87488
zahrada 45 49616
travní p. 81 583312
lesní poz 30 2138900
vodní pl. tok přirozený 8 14451
vodní pl. tok umělý 6 1394
zast. pl. zbořeniště 6 2228
zast. pl. 57 18226
ostat.pl. jiná plocha 28 39394
ostat.pl. manipulační pl. 9 4413
ostat.pl. neplodná půda 85 39080
ostat.pl. ostat.komunikace 94 53270
ostat.pl. silnice 4 31584
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1123
Celkem KN 467 3064479
Par. KMD 467 3064479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 55
LV 85
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 27.09.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 26.09.2020 17:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička