k.ú.: 796301 - Chudolazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 529575 - Medonosy NUTS5 CZ0206529575
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 87488
zahrada 44 49616
travní p. 80 583331
lesní poz 30 2138900
vodní pl. tok přirozený 8 14451
vodní pl. tok umělý 6 1394
zast. pl. zbořeniště 6 2228
zast. pl. 56 18214
ostat.pl. jiná plocha 27 39337
ostat.pl. manipulační pl. 8 4463
ostat.pl. neplodná půda 85 39080
ostat.pl. ostat.komunikace 94 53270
ostat.pl. silnice 4 31584
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1123
Celkem KN 462 3064479
Par. KMD 462 3064479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 54
LV 84
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 27.09.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 22.07.2019 05:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.