k.ú.: 796093 - Pancíř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557528 - Železná Ruda NUTS5 CZ0322557528
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 40 877632
lesní poz ostat.komunikace 1 809
lesní poz 113 4063063
vodní pl. tok přirozený 1 2338
vodní pl. zamokřená pl. 4 149405
zast. pl. zbořeniště 6 2284
zast. pl. 14 4447
ostat.pl. jiná plocha 24 24435
ostat.pl. manipulační pl. 3 2775
ostat.pl. neplodná půda 26 24071
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 459
ostat.pl. ostat.komunikace 22 34181
ostat.pl. silnice 2 29195
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8018
ostat.pl. zeleň 2 9344
Celkem KN 266 5232456
Par. KMD 266 5232456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 12
LV 18
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.08.2015
S-SK GS 1:2880 1837 21.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 09:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.