k.ú.: 796085 - Debrník u Železné Rudy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557528 - Železná Ruda NUTS5 CZ0322557528
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 16 45861
lesní poz 17 8083801
vodní pl. nádrž přírodní 1 2302
vodní pl. tok přirozený 9 20221
vodní pl. zamokřená pl. 25 102451
zast. pl. zbořeniště 6 4870
zast. pl. 17 7577
ostat.pl. dráha 5 82891
ostat.pl. jiná plocha 16 32676
ostat.pl. manipulační pl. 4 17071
ostat.pl. neplodná půda 35 421081
ostat.pl. ostat.komunikace 10 49020
ostat.pl. silnice 3 14859
Celkem KN 164 8884681
Par. KMD 164 8884681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 16
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 29
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2015
S-SK GS 1:2880 1837 30.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 02:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.