k.ú.: 796077 - Alžbětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557528 - Železná Ruda NUTS5 CZ0322557528
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 1193
travní p. 185 497652
lesní poz 45 6901205
vodní pl. nádrž přírodní 1 100094
vodní pl. tok přirozený 18 56808
vodní pl. tok umělý 1 663
zast. pl. zbořeniště 4 2401
zast. pl. 34 15432
ostat.pl. dráha 5 13094
ostat.pl. jiná plocha 56 61578
ostat.pl. neplodná půda 30 47880
ostat.pl. ostat.komunikace 60 51085
ostat.pl. silnice 47 35950
ostat.pl. zeleň 8 1123
Celkem KN 498 7786158
Par. KMD 498 7786158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 33
byt.z. byt 13
byt.z. dílna 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 18
LV 65
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.01.2016
S-SK GS 1:2880 1837 15.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.09.2020 18:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička