k.ú.: 796069 - Železná Ruda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557528 - Železná Ruda NUTS5 CZ0322557528
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 246 105939
ovoc. sad 12 16635
travní p. 503 1676375
lesní poz 159 6993784
vodní pl. nádrž umělá 13 8376
vodní pl. tok přirozený 40 36550
vodní pl. zamokřená pl. 13 56466
zast. pl. zbořeniště 4 944
zast. pl. 670 164296
ostat.pl. dráha 16 78079
ostat.pl. jiná plocha 404 296299
ostat.pl. manipulační pl. 28 13441
ostat.pl. neplodná půda 222 202513
ostat.pl. ostat.komunikace 264 180350
ostat.pl. pohřeb. 1 8885
ostat.pl. silnice 55 45177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 139 40448
ostat.pl. zeleň 47 85707
Celkem KN 2836 10010264
Par. DKM 1299 527811
Par. KMD 1537 9482453
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 264
č.p. byt.dům 41
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 65
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 639
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 593
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 47
byt.z. j.nebyt 26
obč.z. byt 24
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 50
Celkem JED 747
LV 1328
spoluvlastník 2292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2011
KMD 1:1000 04.03.2011
THM-V 1:1000 01.08.1975 04.03.2011 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 04.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 00:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.