k.ú.: 796069 - Železná Ruda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557528 - Železná Ruda NUTS5 CZ0322557528
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 247 105894
ovoc. sad 12 16635
travní p. 513 1676601
lesní poz les(ne hospodář) 15 5393955
lesní poz 144 1599829
vodní pl. nádrž umělá 13 8376
vodní pl. tok přirozený 40 36550
vodní pl. zamokřená pl. 12 44747
zast. pl. zbořeniště 4 944
zast. pl. 677 164903
ostat.pl. dráha 16 78079
ostat.pl. jiná plocha 441 307708
ostat.pl. manipulační pl. 28 13441
ostat.pl. neplodná půda 220 202169
ostat.pl. ostat.komunikace 264 180350
ostat.pl. pohřeb. 1 8885
ostat.pl. silnice 55 45177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 138 40311
ostat.pl. zeleň 47 85707
Celkem KN 2887 10010261
Par. DKM 1348 534600
Par. KMD 1539 9475661
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 250
č.p. byt.dům 41
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 9
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 644
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 593
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 47
byt.z. j.nebyt 26
obč.z. byt 62
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 38
Celkem JED 776
LV 1362
spoluvlastník 2388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2011
KMD 1:1000 04.03.2011
THM-V 1:1000 01.08.1975 04.03.2011 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 04.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.09.2020 16:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička