k.ú.: 796051 - Špičák - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557528 - Železná Ruda NUTS5 CZ0322557528
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 73 48283
travní p. 374 1757450
lesní poz 235 12607612
vodní pl. nádrž umělá 2 3193
vodní pl. tok přirozený 16 34350
vodní pl. zamokřená pl. 12 58975
zast. pl. společný dvůr 10 2003
zast. pl. zbořeniště 3 1207
zast. pl. 408 96817
ostat.pl. dráha 7 156310
ostat.pl. jiná plocha 397 499095
ostat.pl. manipulační pl. 7 7276
ostat.pl. neplodná půda 261 298452
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 24539
ostat.pl. ostat.komunikace 75 109125
ostat.pl. silnice 24 93754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 111 93097
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2413
Celkem KN 2021 15893951
Par. DKM 2021 15893951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 132
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 27
č.p. víceúčel 4
č.e. rod.rekr 105
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 393
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 368
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 20
obč.z. ateliér 10
obč.z. byt 30
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 483
LV 927
spoluvlastník 1898

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.05.2019 05:58

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.