k.ú.: 796051 - Špičák - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557528 - Železná Ruda NUTS5 CZ0322557528
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 74 48283
travní p. 389 1763201
lesní poz 236 12609178
vodní pl. nádrž umělá 2 3193
vodní pl. tok přirozený 16 34350
vodní pl. zamokřená pl. 12 58975
zast. pl. společný dvůr 10 2070
zast. pl. zbořeniště 3 1207
zast. pl. 413 97098
ostat.pl. dráha 7 156310
ostat.pl. jiná plocha 412 491467
ostat.pl. manipulační pl. 9 7276
ostat.pl. neplodná půda 266 298473
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 24539
ostat.pl. ostat.komunikace 75 109125
ostat.pl. silnice 24 93754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 113 93067
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2413
Celkem KN 2067 15893979
Par. DKM 2067 15893979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 136
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 27
č.p. víceúčel 4
č.e. rod.rekr 103
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 398
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 368
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 20
obč.z. ateliér 10
obč.z. byt 34
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 10
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 495
LV 954
spoluvlastník 1965

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.