k.ú.: 796018 - Želetice u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586811 - Želetice NUTS5 CZ0645586811
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1153 3670479
vinice 40 22763
zahrada skleník-pařeniš. 13 3294
zahrada 174 109847
ovoc. sad 4 9328
travní p. 220 691292
lesní poz 7 491335
vodní pl. nádrž umělá 3 18071
vodní pl. rybník 2 44236
vodní pl. tok umělý 5 38469
zast. pl. společný dvůr 5 4995
zast. pl. zbořeniště 15 1803
zast. pl. 289 98105
ostat.pl. dráha 5 367
ostat.pl. jiná plocha 110 124229
ostat.pl. manipulační pl. 14 3419
ostat.pl. neplodná půda 41 10944
ostat.pl. ostat.komunikace 157 225370
ostat.pl. pohřeb. 1 3285
ostat.pl. silnice 7 37028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10870
ostat.pl. zeleň 145 487919
Celkem KN 2411 6107448
Par. DKM 1475 5700182
Par. KMD 936 407266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 181
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 269
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 4
Celkem JED 20
LV 516
spoluvlastník 734

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2011
DKM-KPÚ 13.01.2010 1:1000 14.01.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.08.2011 28.02.1824, 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 18.09.2020 11:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.