k.ú.: 795950 - Frymburk u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578525 - Frymburk NUTS5 CZ0322578525
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 478 2613573
zahrada 77 42763
ovoc. sad 3 2950
travní p. 240 921458
lesní poz 97 595087
vodní pl. nádrž umělá 1 194
vodní pl. rybník 6 136645
vodní pl. tok přirozený 10 5351
vodní pl. tok umělý 60 16966
vodní pl. zamokřená pl. 3 9667
zast. pl. zbořeniště 3 1822
zast. pl. 92 43594
ostat.pl. jiná plocha 15 9507
ostat.pl. manipulační pl. 11 15186
ostat.pl. neplodná půda 166 86436
ostat.pl. ostat.komunikace 69 51811
ostat.pl. silnice 6 49062
Celkem KN 1337 4602072
Par. KMD 1337 4602072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 90
LV 161
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
KM-D 1:2000 04.12.2000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 04.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 20:03

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.