k.ú.: 795950 - Frymburk u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578525 - Frymburk NUTS5 CZ0322578525
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 478 2613573
zahrada 77 42763
ovoc. sad 3 2950
travní p. 240 921458
lesní poz 97 595087
vodní pl. nádrž umělá 1 194
vodní pl. rybník 6 136645
vodní pl. tok přirozený 10 5351
vodní pl. tok umělý 60 16966
vodní pl. zamokřená pl. 3 9667
zast. pl. zbořeniště 3 1822
zast. pl. 92 43594
ostat.pl. jiná plocha 15 9507
ostat.pl. manipulační pl. 11 15186
ostat.pl. neplodná půda 166 86436
ostat.pl. ostat.komunikace 69 51811
ostat.pl. silnice 6 49062
Celkem KN 1337 4602072
Par. KMD 1337 4602072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 90
LV 161
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
KM-D 1:2000 04.12.2000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 04.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 00:28

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.