k.ú.: 795941 - Damětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578525 - Frymburk NUTS5 CZ0322578525
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 629467
zahrada 13 17547
travní p. 50 338411
lesní poz 60 857969
vodní pl. nádrž umělá 3 2032
vodní pl. rybník 4 15790
zast. pl. zbořeniště 2 504
zast. pl. 16 10049
ostat.pl. jiná plocha 4 2921
ostat.pl. manipulační pl. 3 4989
ostat.pl. neplodná půda 31 20454
ostat.pl. ostat.komunikace 13 25297
ostat.pl. silnice 1 10799
Celkem KN 257 1936229
Par. KMD 257 1936229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 16
LV 48
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2017
KM-D 1:2000 04.05.2000 15.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 04.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.08.2019 13:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.