k.ú.: 795917 - Želenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 599425 - Želenice NUTS5 CZ0203599425
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 348 4099998
zahrada 83 41884
ovoc. sad 14 116290
travní p. 22 24631
lesní poz 16 76367
vodní pl. nádrž umělá 1 404
vodní pl. tok přirozený 14 4922
zast. pl. společný dvůr 1 69
zast. pl. zbořeniště 2 442
zast. pl. 90 45967
ostat.pl. dráha 2 45044
ostat.pl. jiná plocha 10 16089
ostat.pl. manipulační pl. 9 9937
ostat.pl. neplodná půda 88 51543
ostat.pl. ostat.komunikace 53 57963
ostat.pl. pohřeb. 1 848
ostat.pl. silnice 17 67015
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9557
ostat.pl. zeleň 1 1839
Celkem KN 774 4670809
Par. KMD 774 4670809
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 86
LV 130
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.02.2012
KM-D 1:2000 29.12.2000 01.02.2012
S-SK GS 1:2880 1840 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.07.2019 12:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.