k.ú.: 795909 - Želechovice nad Dřevnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 500011 - Želechovice nad Dřevnicí NUTS5 CZ0724500011
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 810 2526490
zahrada 820 444874
ovoc. sad 119 365012
travní p. mez, stráň 4 4185
travní p. skleník-pařeniš. 1 1811
travní p. 1071 2326674
lesní poz 665 8667788
vodní pl. nádrž umělá 3 1346
vodní pl. rybník 1 2781
vodní pl. tok přirozený 479 245948
vodní pl. zamokřená pl. 48 23998
zast. pl. společný dvůr 16 2301
zast. pl. zbořeniště 10 2852
zast. pl. 937 338594
ostat.pl. dráha 2 37592
ostat.pl. jiná plocha 205 88183
ostat.pl. manipulační pl. 94 93967
ostat.pl. neplodná půda 609 406883
ostat.pl. ostat.komunikace 513 280214
ostat.pl. pohřeb. 8 12653
ostat.pl. silnice 37 124614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 6728
ostat.pl. zeleň 27 20402
Celkem KN 6488 16025890
Par. DKM 6488 16025890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 596
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 21
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 30
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 881
byt.z. byt 69
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 76
LV 1267
spoluvlastník 2192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2003
THM-V 1:2000 01.10.1982 03.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1982 reambulace v roce 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 09:01

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.