k.ú.: 795861 - Lípa nad Dřevnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549622 - Lípa NUTS5 CZ0724549622
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 725 2178201
zahrada 502 296608
ovoc. sad 85 177042
travní p. 685 1809548
lesní poz 414 2695136
vodní pl. nádrž umělá 37 11242
vodní pl. tok přirozený 68 104097
zast. pl. společný dvůr 7 3502
zast. pl. zbořeniště 9 1508
zast. pl. 478 246532
ostat.pl. dráha 11 34508
ostat.pl. jiná plocha 174 86784
ostat.pl. manipulační pl. 132 117541
ostat.pl. neplodná půda 355 253288
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 540
ostat.pl. ostat.komunikace 379 213750
ostat.pl. silnice 49 98423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12628
ostat.pl. zeleň 29 8237
Celkem KN 4143 8349115
Par. DKM 4143 8349115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 310
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 450
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 13
LV 682
spoluvlastník 2168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.07.2005
THM-V 1:2000 01.10.1982 08.07.2005
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:40

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.