k.ú.: 795861 - Lípa nad Dřevnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549622 - Lípa NUTS5 CZ0724549622
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 725 2178229
zahrada 501 297202
ovoc. sad 85 177042
travní p. 671 1798400
lesní poz 414 2695136
vodní pl. nádrž umělá 37 11242
vodní pl. tok přirozený 68 104097
zast. pl. společný dvůr 7 3502
zast. pl. zbořeniště 8 702
zast. pl. 482 246692
ostat.pl. dráha 11 34508
ostat.pl. jiná plocha 168 86665
ostat.pl. manipulační pl. 132 118106
ostat.pl. neplodná půda 362 263747
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 540
ostat.pl. ostat.komunikace 381 213959
ostat.pl. silnice 49 98423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12628
ostat.pl. zeleň 30 8295
Celkem KN 4135 8349115
Par. DKM 4135 8349115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 310
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 454
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 13
LV 687
spoluvlastník 2182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.07.2005
THM-V 1:2000 01.10.1982 08.07.2005
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 09:41

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.