k.ú.: 795810 - Bezděčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553417 - Želeč NUTS5 CZ0317553417
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 676 2178979
zahrada 56 35490
travní p. 103 206901
lesní poz 106 2033970
vodní pl. nádrž umělá 8 6617
vodní pl. tok přirozený 6 3229
vodní pl. tok umělý 95 16191
vodní pl. zamokřená pl. 17 16314
zast. pl. 69 37292
ostat.pl. jiná plocha 25 23532
ostat.pl. manipulační pl. 25 30691
ostat.pl. neplodná půda 70 46600
ostat.pl. ostat.komunikace 73 57209
ostat.pl. silnice 1 24728
ostat.pl. zeleň 4 666
Celkem KN 1334 4718409
Par. KMD 1334 4718409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 66
LV 115
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1828 17.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 18:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička