k.ú.: 795801 - Želatovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 523640 - Želatovice NUTS5 CZ0714523640
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 3027320
chmelnice 5 57917
zahrada 193 183245
travní p. 16 36539
vodní pl. rybník 15 41835
vodní pl. tok přirozený 10 23954
vodní pl. tok umělý 5 8880
zast. pl. zbořeniště 4 403
zast. pl. 318 113065
ostat.pl. jiná plocha 87 69788
ostat.pl. manipulační pl. 64 131660
ostat.pl. neplodná půda 2 4421
ostat.pl. ostat.komunikace 121 222521
ostat.pl. silnice 21 123961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23222
ostat.pl. zeleň 51 351084
Celkem KN 1180 4419815
Par. DKM 1180 4419815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 182
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 8
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
Celkem BUD 304
byt.z. byt 19
Celkem JED 19
LV 330
spoluvlastník 438

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2010
DKM-KPÚ 06.12.2006 1:1000 11.12.2006 *)
Ost. 1:2880 01.01.1956 11.12.2006 extravilán, agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 18.08.2019 13:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.