k.ú.: 795771 - Horušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531481 - Horušice NUTS5 CZ0205531481
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 663 1704027
zahrada 181 123834
ovoc. sad 556 1772394
travní p. 204 436163
lesní poz 363 4030433
vodní pl. nádrž umělá 16 18078
vodní pl. tok přirozený 54 16290
vodní pl. tok umělý 96 38050
vodní pl. zamokřená pl. 4 2264
zast. pl. společný dvůr 5 14447
zast. pl. zbořeniště 6 622
zast. pl. 140 72377
ostat.pl. jiná plocha 26 16029
ostat.pl. manipulační pl. 37 57155
ostat.pl. neplodná půda 36 13113
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 672
ostat.pl. ostat.komunikace 114 115967
ostat.pl. silnice 3 39602
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12670
ostat.pl. zeleň 3 301
Celkem KN 2509 8484488
Par. KMD 2509 8484488
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 136
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 311
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 01.06.2020 19:21

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.