k.ú.: 795763 - Horka u Žehušic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531430 - Horka I NUTS5 CZ0205531430
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1244 4934368
vinice 1 12685
zahrada 216 175776
ovoc. sad 278 1028477
travní p. 83 100879
lesní poz 19 161543
vodní pl. nádrž umělá 3 2306
vodní pl. tok přirozený 17 12361
vodní pl. tok umělý 147 53822
vodní pl. zamokřená pl. 3 5340
zast. pl. společný dvůr 6 4485
zast. pl. zbořeniště 4 1043
zast. pl. 299 162892
ostat.pl. jiná plocha 78 49391
ostat.pl. manipulační pl. 104 46398
ostat.pl. neplodná půda 14 9183
ostat.pl. ostat.komunikace 84 77703
ostat.pl. silnice 16 105617
Celkem KN 2616 6944269
Par. DKM 16 239519
Par. KMD 2600 6704750
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 134
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 3
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 247
LV 390
spoluvlastník 680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.05.2019 03:27

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.