k.ú.: 795747 - Bojmany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534650 - Žehušice NUTS5 CZ0205534650
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 1132232
zahrada 56 37149
ovoc. sad 7 31672
travní p. 23 32257
lesní poz 4 5160
vodní pl. nádrž umělá 1 295
vodní pl. tok přirozený 5 38032
vodní pl. tok umělý 9 2021
vodní pl. zamokřená pl. 1 1556
zast. pl. společný dvůr 3 372
zast. pl. zbořeniště 4 1540
zast. pl. 60 39243
ostat.pl. jiná plocha 2 1204
ostat.pl. manipulační pl. 25 14384
ostat.pl. neplodná půda 14 7339
ostat.pl. ostat.komunikace 51 24189
ostat.pl. silnice 6 15275
Celkem KN 632 1383920
Par. DKM 1 1742
Par. KMD 631 1382178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 59
LV 99
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 03.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.09.2020 04:07

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.