k.ú.: 795721 - Choťovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 534994 - Choťovice NUTS5 CZ0204534994
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 711 5289382
zahrada 143 96844
ovoc. sad 25 1063095
travní p. 19 87224
lesní poz ostat.komunikace 3 8336
lesní poz 11 1461213
vodní pl. nádrž umělá 2 15010
vodní pl. rybník 1 272059
vodní pl. tok přirozený 3 22529
vodní pl. tok umělý 32 110073
vodní pl. zamokřená pl. 3 13603
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 4 2320
zast. pl. 207 97736
ostat.pl. dráha 1 6327
ostat.pl. dálnice 1 3283
ostat.pl. jiná plocha 47 51347
ostat.pl. manipulační pl. 45 25529
ostat.pl. neplodná půda 10 12225
ostat.pl. ostat.komunikace 133 291286
ostat.pl. pohřeb. 1 916
ostat.pl. silnice 7 42230
ostat.pl. zeleň 60 83554
Celkem KN 1470 9056140
Par. DKM 1470 9056140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 184
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 337
spoluvlastník 884

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 09.10.2018 1:1000 09.10.2018 *)
DKM-KPÚ 31.12.2013 1:1000 13.03.2014 *)
DKM-KPÚ 16.05.2007 1:1000 12.06.2007 *) na části k.ú.DKM
S-SK GS 1:2880 1841 09.10.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 27.09.2020 06:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička