k.ú.: 795666 - Zadní Ždírnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579271 - Horní Olešnice NUTS5 CZ0525579271
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 302344
zahrada 59 52493
travní p. 212 698264
lesní poz 62 1430768
vodní pl. tok přirozený 2 1751
zast. pl. zbořeniště 3 851
zast. pl. 71 17284
ostat.pl. jiná plocha 3 944
ostat.pl. manipulační pl. 8 14807
ostat.pl. neplodná půda 26 14220
ostat.pl. ostat.komunikace 69 52723
ostat.pl. silnice 2 10053
Celkem KN 590 2596502
Par. KMD 590 2596502
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 70
LV 96
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
KM-D 1:2000 04.05.2001 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 04.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 22:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.