k.ú.: 795640 - Ždírec nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 1083839
zahrada 457 236196
travní p. 769 1343982
lesní poz 118 315650
vodní pl. nádrž umělá 4 6336
vodní pl. tok přirozený 74 19786
vodní pl. tok umělý 130 40540
zast. pl. 1186 319171
ostat.pl. dráha 17 56795
ostat.pl. jiná plocha 215 149035
ostat.pl. manipulační pl. 167 278589
ostat.pl. neplodná půda 51 14297
ostat.pl. ostat.komunikace 296 231131
ostat.pl. silnice 66 96772
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 21299
ostat.pl. zeleň 24 35846
Celkem KN 4092 4249264
Par. DKM 4092 4249264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 25
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 29
č.p. rod.dům 549
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 167
bez čp/če jiná st. 111
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 76
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1138
byt.z. byt 239
byt.z. dílna 3
obč.z. byt 12
obč.z. rozest. 10
Celkem JED 264
LV 1179
spoluvlastník 1842

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.06.2010
ZMVM 1:1000 01.05.1990 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.07.2019 21:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.