k.ú.: 795640 - Ždírec nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 1083600
zahrada 457 236152
travní p. 769 1343982
lesní poz 118 315650
vodní pl. nádrž umělá 4 6336
vodní pl. tok přirozený 74 19786
vodní pl. tok umělý 130 40540
zast. pl. 1192 324002
ostat.pl. dráha 17 56795
ostat.pl. jiná plocha 221 146766
ostat.pl. manipulační pl. 168 278474
ostat.pl. neplodná půda 51 14297
ostat.pl. ostat.komunikace 299 230176
ostat.pl. silnice 66 95565
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 21299
ostat.pl. zeleň 24 35843
Celkem KN 4108 4249263
Par. DKM 4108 4249263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 26
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 29
č.p. rod.dům 550
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 168
bez čp/če jiná st. 112
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 78
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1144
byt.z. byt 239
byt.z. dílna 3
obč.z. byt 38
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 281
LV 1181
spoluvlastník 1845

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.06.2010
ZMVM 1:1000 01.05.1990 03.06.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 04:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.