k.ú.: 795623 - Kohoutov u Ždírce nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 972964
zahrada 74 61684
ovoc. sad 2 5176
travní p. 37 144169
lesní poz 27 2488210
vodní pl. nádrž umělá 2 1869
vodní pl. rybník 3 5552
vodní pl. tok přirozený 1 572
vodní pl. tok umělý 10 3325
zast. pl. 83 24714
ostat.pl. dráha 5 67770
ostat.pl. jiná plocha 22 7415
ostat.pl. manipulační pl. 4 6216
ostat.pl. neplodná půda 3 2492
ostat.pl. ostat.komunikace 42 56587
ostat.pl. silnice 4 21872
ostat.pl. zeleň 2 2571
Celkem KN 403 3873158
Par. DKM 403 3873158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 79
LV 126
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2000
DKM-KPÚ 30.09.1999 1:1000 30.09.1999 *) extravilán
ZMVM 1:1000 01.05.1990 16.06.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 02.06.2020 16:40

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.