k.ú.: 795607 - Ždírec na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588288 - Ždírec NUTS5 CZ0632588288
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 5157706
zahrada 147 89325
travní p. 422 1058450
lesní poz ostat.komunikace 2 4687
lesní poz 333 3419695
vodní pl. nádrž umělá 2 2458
vodní pl. rybník 20 114853
vodní pl. tok přirozený 72 27012
vodní pl. tok umělý 6 260
vodní pl. zamokřená pl. 4 3879
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. 199 97194
ostat.pl. jiná plocha 87 22914
ostat.pl. manipulační pl. 56 115671
ostat.pl. neplodná půda 7 6988
ostat.pl. ostat.komunikace 250 165037
ostat.pl. pohřeb. 1 3161
ostat.pl. silnice 13 62659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7962
ostat.pl. zeleň 5 7630
Celkem KN 2007 10367595
Par. KMD 2007 10367595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 59
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 195
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 222
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2017
KM-D 1:2000 18.08.2000 14.12.2017
S-SK GS 1:2880 1838 18.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 30.09.2020 06:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička