k.ú.: 795593 - Ždírec v Podbezdězí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 514195 - Ždírec NUTS5 CZ0511514195
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 1766383
zahrada 113 64013
ovoc. sad 4 10896
travní p. 189 893634
lesní poz 226 2362682
vodní pl. nádrž umělá 2 1036
zast. pl. zbořeniště 29 6156
zast. pl. 98 42065
ostat.pl. jiná plocha 30 9505
ostat.pl. manipulační pl. 37 24829
ostat.pl. neplodná půda 144 102602
ostat.pl. ostat.komunikace 99 100083
ostat.pl. pohřeb. 2 2126
ostat.pl. silnice 23 49304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2313
Celkem KN 1103 5437627
GP 10 70217
Celkem ZE 10 70217
Par. KMD 1103 5437627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 97
LV 124
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2016
S-SK GS 1:2880 1843 26.02.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.08.2022 07:02

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.