k.ú.: 795500 - Žďárec u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 985189
zahrada 150 90110
ovoc. sad 10 18592
travní p. 302 562799
lesní poz 31 72743
vodní pl. nádrž přírodní 4 3387
vodní pl. nádrž umělá 1 329
vodní pl. tok přirozený 6 19643
vodní pl. tok umělý 2 1583
zast. pl. společný dvůr 2 54
zast. pl. zbořeniště 2 736
zast. pl. 174 48804
ostat.pl. dráha 25 83779
ostat.pl. jiná plocha 47 17862
ostat.pl. manipulační pl. 28 5819
ostat.pl. neplodná půda 151 84476
ostat.pl. ostat.komunikace 92 44052
ostat.pl. silnice 16 38896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3352
Celkem KN 1296 2082205
Par. KMD 1296 2082205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 91
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 168
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 221
spoluvlastník 308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 13.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 02:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.