k.ú.: 795500 - Žďárec u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 985189
zahrada 150 90106
ovoc. sad 10 18592
travní p. 302 562799
lesní poz 31 72743
vodní pl. nádrž přírodní 4 3387
vodní pl. nádrž umělá 1 329
vodní pl. tok přirozený 6 19643
vodní pl. tok umělý 2 1583
zast. pl. společný dvůr 3 67
zast. pl. zbořeniště 2 736
zast. pl. 173 48760
ostat.pl. dráha 25 83779
ostat.pl. jiná plocha 51 17986
ostat.pl. manipulační pl. 28 5819
ostat.pl. neplodná půda 152 84474
ostat.pl. ostat.komunikace 92 44052
ostat.pl. silnice 16 38809
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3352
Celkem KN 1301 2082205
Par. KMD 1301 2082205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 167
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 221
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 13.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 29.09.2020 16:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička