k.ú.: 795232 - Město Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595209 - Žďár nad Sázavou NUTS5 CZ0635595209
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1448 7086922
zahrada 1539 690430
ovoc. sad 4 25679
travní p. 699 2094500
lesní poz 263 3711581
vodní pl. nádrž přírodní 1 2975
vodní pl. nádrž umělá 7 257769
vodní pl. rybník 52 605634
vodní pl. tok přirozený 26 46615
vodní pl. tok umělý 36 37902
vodní pl. zamokřená pl. 3 4660
zast. pl. společný dvůr 22 4002
zast. pl. zbořeniště 15 4743
zast. pl. 4814 1114644
ostat.pl. dráha 19 282367
ostat.pl. jiná plocha 1014 991329
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 182
ostat.pl. manipulační pl. 322 568945
ostat.pl. neplodná půda 38 55524
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 28295
ostat.pl. ostat.komunikace 1220 1092948
ostat.pl. pohřeb. 3 13009
ostat.pl. silnice 125 315409
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 107624
ostat.pl. zeleň 445 734485
Celkem KN 12157 19878173
Par. DKM 12157 19878173
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 18
č.p. bydlení 409
č.p. byt.dům 236
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 74
č.p. obchod 19
č.p. obč.vyb 70
č.p. obč.vyb. 91
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 894
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 21
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 167
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 2233
bez čp/če jiná st. 204
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če prům.obj 68
bez čp/če tech.vyb 81
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 4775
byt.z. byt 5818
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 144
byt.z. rozest. 13
obč.z. byt 197
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 14
obč.z. rozest. 16
Celkem JED 6233
LV 9213
spoluvlastník 15691

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
Ins. A 1:1000 01.12.1967 31.12.2000 reambulace, extravilán
Ins. A 1:1000 31.12.1947 31.12.2000 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.12.1967


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.07.2019 07:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.