k.ú.: 795232 - Město Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595209 - Žďár nad Sázavou NUTS5 CZ0635595209
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1420 7060371
zahrada 1543 688149
ovoc. sad 4 25679
travní p. 700 2095710
lesní poz 263 3711581
vodní pl. nádrž přírodní 1 2975
vodní pl. nádrž umělá 7 257769
vodní pl. rybník 52 605634
vodní pl. tok přirozený 25 45407
vodní pl. tok umělý 36 37902
vodní pl. zamokřená pl. 3 4660
zast. pl. společný dvůr 22 4002
zast. pl. zbořeniště 15 4743
zast. pl. 4839 1120935
ostat.pl. dráha 19 282367
ostat.pl. jiná plocha 1024 996102
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 182
ostat.pl. manipulační pl. 327 568475
ostat.pl. neplodná půda 38 55524
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 28295
ostat.pl. ostat.komunikace 1238 1106075
ostat.pl. pohřeb. 3 13009
ostat.pl. silnice 122 315313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 106995
ostat.pl. zeleň 461 740318
Celkem KN 12204 19878172
Par. DKM 12204 19878172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. bydlení 392
č.p. byt.dům 243
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 74
č.p. obchod 19
č.p. obč.vyb 70
č.p. obč.vyb. 96
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 904
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 23
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 168
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 2237
bez čp/če jiná st. 208
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če prům.obj 67
bez čp/če tech.vyb 83
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 34
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 4796
byt.z. byt 5822
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 144
byt.z. rozest. 9
obč.z. byt 247
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 14
obč.z. rozest. 25
Celkem JED 6294
LV 9371
spoluvlastník 16002

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
Ins. A 1:1000 01.12.1967 31.12.2000 reambulace, extravilán
Ins. A 1:1000 31.12.1947 31.12.2000 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.12.1967


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 15:21

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.