k.ú.: 795232 - Město Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595209 - Žďár nad Sázavou NUTS5 CZ0635595209
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1446 7091776
zahrada 1539 690444
ovoc. sad 4 25679
travní p. 702 2099132
lesní poz 263 3711581
vodní pl. nádrž přírodní 1 2975
vodní pl. nádrž umělá 7 257769
vodní pl. rybník 52 605634
vodní pl. tok přirozený 26 46615
vodní pl. tok umělý 36 37902
vodní pl. zamokřená pl. 3 4660
zast. pl. společný dvůr 22 4002
zast. pl. zbořeniště 15 4743
zast. pl. 4810 1114127
ostat.pl. dráha 19 282367
ostat.pl. jiná plocha 1007 990561
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 182
ostat.pl. manipulační pl. 319 569326
ostat.pl. neplodná půda 38 55524
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 28283
ostat.pl. ostat.komunikace 1202 1090515
ostat.pl. pohřeb. 3 13009
ostat.pl. silnice 122 315985
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 103768
ostat.pl. zeleň 441 731614
Celkem KN 12116 19878173
Par. DKM 12116 19878173
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 18
č.p. bydlení 409
č.p. byt.dům 236
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 74
č.p. obchod 19
č.p. obč.vyb 70
č.p. obč.vyb. 91
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 893
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 21
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 12
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 167
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 2232
bez čp/če jiná st. 203
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 19
bez čp/če prům.obj 68
bez čp/če tech.vyb 81
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 4771
byt.z. byt 5818
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 27
byt.z. j.nebyt 144
byt.z. rozest. 7
obč.z. byt 197
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 14
obč.z. rozest. 16
Celkem JED 6228
LV 9211
spoluvlastník 15682

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
Ins. A 1:1000 01.12.1967 31.12.2000 reambulace, extravilán
Ins. A 1:1000 31.12.1947 31.12.2000 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.12.1967


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2019 01:23

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.