k.ú.: 795160 - Žďár u Velkého Chvojna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 301495
zahrada 53 30399
travní p. 164 1252918
lesní poz 20 782854
vodní pl. rybník 1 23307
vodní pl. tok přirozený 7 7629
vodní pl. tok umělý 6 22113
zast. pl. zbořeniště 13 3313
zast. pl. 83 11480
ostat.pl. dráha 1 84362
ostat.pl. jiná plocha 42 67469
ostat.pl. manipulační pl. 3 4080
ostat.pl. neplodná půda 91 116240
ostat.pl. ostat.komunikace 72 73428
ostat.pl. silnice 9 9339
Celkem KN 581 2790426
Par. DKM 581 2790426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 75
LV 118
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 03:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.