k.ú.: 795151 - Knínice u Libouchce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568058 - Libouchec NUTS5 CZ0427568058
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 803742
zahrada 80 28413
travní p. 233 1661744
lesní poz 129 2593679
vodní pl. nádrž přírodní 2 1747
vodní pl. nádrž umělá 1 147
vodní pl. tok přirozený 1 508
vodní pl. tok umělý 11 16071
zast. pl. společný dvůr 2 717
zast. pl. zbořeniště 23 10780
zast. pl. 66 17996
ostat.pl. dráha 2 47792
ostat.pl. dálnice 7 203041
ostat.pl. jiná plocha 140 216127
ostat.pl. manipulační pl. 1 2645
ostat.pl. neplodná půda 128 160120
ostat.pl. ostat.komunikace 106 123896
ostat.pl. silnice 68 144288
Celkem KN 1045 6033453
Par. DKM 1043 5920053
Par. KMD 2 113400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 60
LV 91
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2014
FÚO 1:2000 01.03.1983 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1983 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.08.2019 04:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.