k.ú.: 795135 - Vojetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561495 - Doksy NUTS5 CZ0511561495
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 332753
zahrada 64 43375
travní p. 49 152141
lesní poz 62 1705591
zast. pl. zbořeniště 4 347
zast. pl. 28 10674
ostat.pl. jiná plocha 1 46
ostat.pl. manipulační pl. 2 246
ostat.pl. neplodná půda 42 51037
ostat.pl. ostat.komunikace 39 45015
Celkem KN 333 2341225
Par. KMD 333 2341225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 28
LV 43
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2014
S-SK GS 1:2880 1843 17.03.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 25.09.2020 06:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička