k.ú.: 794996 - Ždánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554472 - Ždánov NUTS5 CZ0321554472
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 7351
orná půda 275 2144489
zahrada 87 86112
travní p. mez, stráň 3 6415
travní p. 126 404188
lesní poz 14 416084
vodní pl. rybník 3 31656
vodní pl. tok přirozený 8 4211
vodní pl. tok umělý 30 16400
zast. pl. 92 34812
ostat.pl. jiná plocha 29 73626
ostat.pl. manipulační pl. 9 48862
ostat.pl. neplodná půda 1 1257
ostat.pl. ostat.komunikace 49 84628
ostat.pl. skládka 1 3049
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7570
Celkem KN 734 3370710
Par. DKM 1 137
Par. KMD 733 3370573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 89
LV 156
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2012
S-SK GS 1838 19.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.09.2020 17:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička