k.ú.: 794988 - Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597163 - Ždánice NUTS5 CZ0635597163
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 2032296
zahrada 136 89020
ovoc. sad 4 14991
travní p. 296 1074160
lesní poz les s budovou 1 69
lesní poz 144 913262
vodní pl. nádrž umělá 6 6918
vodní pl. rybník 4 6828
vodní pl. zamokřená pl. 2 3049
zast. pl. zbořeniště 5 1040
zast. pl. 146 51139
ostat.pl. jiná plocha 69 23212
ostat.pl. manipulační pl. 41 55391
ostat.pl. neplodná půda 97 48964
ostat.pl. ostat.komunikace 160 73124
ostat.pl. silnice 6 26460
ostat.pl. zeleň 14 2029
Celkem KN 1385 4421952
Par. KMD 1385 4421952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 140
LV 204
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 01.06.2020 18:41

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.