k.ú.: 794970 - Karasín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 481421
zahrada 65 37151
travní p. 190 1130101
lesní poz les s budovou 2 192
lesní poz 260 4940851
vodní pl. nádrž umělá 5 334745
vodní pl. rybník 2 1932
vodní pl. tok přirozený 4 1582
vodní pl. zamokřená pl. 1 569
zast. pl. zbořeniště 5 795
zast. pl. 92 37886
ostat.pl. jiná plocha 29 11229
ostat.pl. manipulační pl. 13 14480
ostat.pl. neplodná půda 205 124122
ostat.pl. ostat.komunikace 126 107130
ostat.pl. pohřeb. 1 403
ostat.pl. silnice 4 9532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1916
ostat.pl. zeleň 18 4367
Celkem KN 1058 7240404
Par. KMD 1058 7240404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 83
LV 131
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.08.2019 07:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.