k.ú.: 794953 - Ždánice u Kouřimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 513164 - Ždánice NUTS5 CZ0204513164
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21102 - Kouřim

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 545 3768272
zahrada 210 132074
ovoc. sad 861 3023173
travní p. 108 230160
lesní poz 153 2673207
vodní pl. nádrž umělá 3 2630
vodní pl. rybník 6 23995
vodní pl. tok přirozený 137 48368
vodní pl. zamokřená pl. 7 3217
zast. pl. společný dvůr 13 3752
zast. pl. zbořeniště 12 4379
zast. pl. 244 134861
ostat.pl. jiná plocha 52 37765
ostat.pl. manipulační pl. 93 99200
ostat.pl. neplodná půda 81 49882
ostat.pl. ostat.komunikace 162 142860
ostat.pl. pohřeb. 1 975
ostat.pl. silnice 13 115662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11841
ostat.pl. zeleň 10 15268
Celkem KN 2714 10521541
Par. KMD 2714 10521541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 228
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 448
spoluvlastník 663

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2012
S-SK GS 1:2880 1841 13.02.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 30.09.2020 05:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička