k.ú.: 794732 - Žatec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566985 - Žatec NUTS5 CZ0424566985
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 62
orná půda 2318 11792480
chmelnice 437 1481199
zahrada skleník-pařeniš. 1 65
zahrada 2846 1536999
ovoc. sad 12 78712
travní p. 783 1597952
lesní poz les(ne hospodář) 1 14697
lesní poz 66 345032
vodní pl. nádrž přírodní 7 4622
vodní pl. nádrž umělá 7 2511
vodní pl. rybník 1 1849
vodní pl. tok přirozený 89 476242
vodní pl. tok umělý 3 278
vodní pl. zamokřená pl. 11 62739
zast. pl. společný dvůr 247 66388
zast. pl. zbořeniště 146 44791
zast. pl. 6050 1454620
ostat.pl. dráha 41 328497
ostat.pl. jiná plocha 748 679018
ostat.pl. manipulační pl. 623 1984987
ostat.pl. neplodná půda 566 469966
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 17377
ostat.pl. ostat.komunikace 1080 1040070
ostat.pl. pohřeb. 4 70903
ostat.pl. silnice 74 418214
ostat.pl. skládka 13 68720
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 80 367011
ostat.pl. zeleň 941 517523
Celkem KN 17199 24923524
Par. DKM 17199 24923524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 1387
č.p. byt.dům 293
č.p. doprava 2
č.p. garáž 7
č.p. jiná st. 85
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 123
č.p. obč.vyb. 33
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 567
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1292
č.e. jiná st. 45
č.e. obč.vyb 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 21
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 499
bez čp/če jiná st. 1103
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 82
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 55
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 115
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 9
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 5889
byt.z. byt 5421
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 213
byt.z. j.nebyt 67
obč.z. byt 45
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 5753
LV 9660
spoluvlastník 16944

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2015
DKM 1:1000 29.11.2015
ZMVM 1:1000 01.11.1981 29.11.2015
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.11.2015
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 19.09.2020 05:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.