k.ú.: 794660 - Žárovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589896 - Plumlov NUTS5 CZ0713589896
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 740686
zahrada 133 102669
ovoc. sad 2 2275
travní p. 89 138473
lesní poz 20 143761
vodní pl. tok přirozený 6 24806
vodní pl. zamokřená pl. 6 1325
zast. pl. zbořeniště 2 313
zast. pl. 155 44142
ostat.pl. jiná plocha 29 17862
ostat.pl. manipulační pl. 40 14566
ostat.pl. neplodná půda 7 3978
ostat.pl. ostat.komunikace 59 69419
ostat.pl. silnice 4 29524
ostat.pl. zeleň 17 50265
Celkem KN 765 1384064
Par. DKM 350 1161247
Par. KMD 415 222817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 90
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 146
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 211
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.02.2017
KMD 1:1000 31.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.2.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 18.09.2020 09:33

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.