k.ú.: 794643 - Žárová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541265 - Velké Losiny NUTS5 CZ0715541265
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1000
zahrada 152 99492
travní p. mez, stráň 2 5821
travní p. 354 2635961
lesní poz les(ne hospodář) 92 4371340
lesní poz 38 64425
vodní pl. nádrž umělá 1 1279
vodní pl. rybník 2 506
vodní pl. tok přirozený 23 18082
vodní pl. zamokřená pl. 2 6739
zast. pl. zbořeniště 4 1379
zast. pl. 104 31684
ostat.pl. jiná plocha 48 21688
ostat.pl. manipulační pl. 2 2191
ostat.pl. neplodná půda 172 182713
ostat.pl. ostat.komunikace 94 102904
ostat.pl. pohřeb. 1 1105
ostat.pl. silnice 14 57747
ostat.pl. zeleň 2 1392
Celkem KN 1108 7607448
Par. DKM 1108 7607448
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 99
LV 106
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2003
ZMVM 1:2000 01.07.1987 05.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1894 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 23:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.