k.ú.: 794562 - Nespice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550621 - Vacov NUTS5 CZ0315550621
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 787787
zahrada 82 61525
travní p. 244 1004445
lesní poz 203 1822519
vodní pl. nádrž umělá 1 1659
vodní pl. tok přirozený 12 31072
vodní pl. tok umělý 18 4383
zast. pl. zbořeniště 1 109
zast. pl. 111 25590
ostat.pl. jiná plocha 22 10096
ostat.pl. manipulační pl. 21 14448
ostat.pl. neplodná půda 271 172864
ostat.pl. ostat.komunikace 59 50153
ostat.pl. silnice 51 25215
Celkem KN 1212 4011865
Par. KMD 1212 4011865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 111
LV 183
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2016
KM-D 1:2000 19.06.2000 07.10.2016
S-SK GS 1:2880 1837 19.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.09.2020 14:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička