k.ú.: 794490 - Žandov u Chlumce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568015 - Chlumec NUTS5 CZ0427568015
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 58394
zahrada 163 48588
travní p. 174 603540
lesní poz les(ne hospodář) 13 44526
lesní poz 57 2654641
vodní pl. nádrž přírodní 1 655
vodní pl. tok přirozený 8 10390
vodní pl. zamokřená pl. 5 2982
zast. pl. společný dvůr 4 756
zast. pl. zbořeniště 10 1249
zast. pl. 195 29221
ostat.pl. dráha 1 30070
ostat.pl. jiná plocha 50 32138
ostat.pl. manipulační pl. 44 13700
ostat.pl. neplodná půda 48 39583
ostat.pl. ostat.komunikace 88 64746
ostat.pl. silnice 4 12981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7024
Celkem KN 884 3655184
Par. KMD 884 3655184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 40
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 188
LV 196
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 17.12.2018 jen extravilán
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK GS 1:2880 1843 26.06.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 05.06.2020 02:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.