k.ú.: 794490 - Žandov u Chlumce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568015 - Chlumec NUTS5 CZ0427568015
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 58394
zahrada 163 48603
travní p. 174 603585
lesní poz les(ne hospodář) 13 44526
lesní poz 57 2654641
vodní pl. nádrž přírodní 1 655
vodní pl. tok přirozený 8 10390
vodní pl. zamokřená pl. 5 2982
zast. pl. společný dvůr 4 756
zast. pl. zbořeniště 11 1501
zast. pl. 192 28728
ostat.pl. dráha 1 30070
ostat.pl. jiná plocha 49 32136
ostat.pl. manipulační pl. 44 13700
ostat.pl. neplodná půda 48 39747
ostat.pl. ostat.komunikace 87 64765
ostat.pl. silnice 4 12981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7024
Celkem KN 877 3655184
Par. KMD 877 3655184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 40
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 185
LV 197
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK GS 1:2880 1843 26.06.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.07.2019 12:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.