k.ú.: 794392 - Dlouhoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 548031 - Dlouhoňovice NUTS5 CZ0534548031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 168025
zahrada 224 195337
ovoc. sad 4 8578
travní p. 363 1366569
lesní poz ostat.komunikace 5 13801
lesní poz 62 1621722
vodní pl. nádrž umělá 1 117
vodní pl. rybník 8 23248
vodní pl. tok přirozený 4 7065
vodní pl. zamokřená pl. 8 31906
zast. pl. zbořeniště 15 3207
zast. pl. 341 88822
ostat.pl. dráha 7 27316
ostat.pl. jiná plocha 251 169470
ostat.pl. manipulační pl. 7 9265
ostat.pl. neplodná půda 1 3
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 49
ostat.pl. ostat.komunikace 113 91287
ostat.pl. pohřeb. 1 2259
ostat.pl. silnice 12 30818
ostat.pl. skládka 4 28525
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2791
ostat.pl. zeleň 7 8037
Celkem KN 1489 3898217
EN 1 24
PK 55 171898
Celkem ZE 56 171922
Par. DKM 391 3001853
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 127
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 18
č.e. víceúčel 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 309
byt.z. byt 134
obč.z. byt 2
Celkem JED 136
LV 425
spoluvlastník 649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2012
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 05/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 00:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.